MODULE BÁN HÀNG

Tính năng bán hàng được thiết kế nhằm hỗ trợ cho công việc có tính chất thị trường, thường xuyên di chuyển bên ngoài. Tùy thuộc một số nghành hàng, tính năng này có thể cung cấp công cụ báo giá nhanh giúp việc thương thuyết với khách hàng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Quy trình tổng quát
Image
Giải pháp chi tiết
Quản lý khách hàng

- Quản lý thông tin hồ sơ của khách hàng để theo dõi làm việc. Có thể phân chia khách hàng thành các nhóm, loại khách nhau theo lĩnh vực hoạt động, loại hình tổ chức, vùng miền, mức độ thân thiết…

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin khách hàng. Dữ liệu khách hàng cũng được bảo mật theo việc phân chia nhân viên bán hàng quản lý.

Quản lý quá trình tiếp nhận yêu cầu

- Quản lý các chứng từ liên quan đến tiếp nhận yêu cầu sản phẩm

- Quản lý hàng mẫu

Quản lý đơn hàng

- Quản lý đơn hàng

- Theo dõi tình trạng sản xuất của đơn hàng

Quản lý đánh giá chất lượng khách hàng
Các báo cáo liên quan

- Công nợ

- Báo cáo phân tích