MODULE KHO BÃI

Một hệ quản trị kho hàng, nguyên vật liệu là điều hết sức cần thiết để đảm bảo nguồn cung sản xuất và tối ưu nguồn vốn. Giải pháp VERP cung cấp những công cụ quản trị kho hiệu quả để chỉ một vài nhân viên cũng có thể quản lý được lượng hàng lưu kho rất lớn với cường độ xuất nhập cao. Ngoài ra nhà quản trị cũng luôn nắm được tình hình để có các điều chỉnh hợp lý.

Giải pháp chi tiết
Quản lý vật tư hàng hóa xây dựng bộ mã vật tư, nguyên vật liệu
Sắp xếp bố trí kho theo vị trí, tổ chức thực hiện quản trị nhập – xuất – tồn NVL, thành phẩm theo Lô/date đối với một số nguyên vật liệu cần thiết.
Quản trị thời điểm mua hàng theo đúng mức cần thiết để duy trì lượng tồn kho hợp lý, tránh ứ đọng vốn cũng như tránh thiếu hàng cho sản xuất