MODULE MUA HÀNG

Lượng hàng hóa cần mua sẽ được tính toán theo yêu cầu của từng đơn hàng và kế hoạch dự trù vật tư để đảm bảo công tác sản xuất không bị gián đoạn. Ngoài ra người dùng cũng được cung cấp các công cụ quản lý đơn hàng, đối tác… để tổ chức công việc hiệu quả.

Quy trình tổng quát
Image
Giải pháp chi tiết
Quản lý nhà cung cấp

- Quản lý thông tin hồ sơ của nhà cung cấp để theo dõi làm việc. Có thể phân chia nhà cung cấp theo các nhóm, loại khách nhau theo lĩnh vực hoạt động, loại hình tổ chức, vùng miền, mức độ thân thiết…

- Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin khách hàng. Dữ liệu nhà cung cấp cũng được bảo mật theo việc phân chia nhân viên mua hàng quản lý.

Quản lý quá trình tiếp nhận yêu cầu

- Quản lý các chứng từ liên quan đến yêu cầu mua hàng

- Quản lý hàng mẫu

Quản lý đơn hàng

- Quản lý đơn hàng

- Nhập hàng, đổi trả

Quản lý đánh giá chất lượng nhà cung cấp
Các báo cáo liên quan

- Công nợ

- Báo cáo phân tích