MODULE SẢN XUẤT

Đây là trọng tâm phát triển trong giải pháp VERP nhằm giải quyết những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp. Mọi công đoạn đều được hệ thống kết nối và xử lý nhằm tạo ra một quy trình khép kín, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong mọi hoạt động. Qua đó nâng cao năng lực sản xuất cũng như giúp việc điều hành trở nên đơn giản, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoài ra hệ thống cũng giúp tối ưu chi phí, giảm thiểu thất thoát tài nguyên để mang lại lợi nhuận tốt hơn cho doanh nghiệp.

Quy trình tổng quát
Image
Giải pháp chi tiết
Quản lý khách hàng

- Quản trị nghiên cứu và thiết kế sản phẩm

- Hỗ trợ người dùng nhập liểu bằng nhiều phương thức khác nhau (From, Exel …)

- Quản lý công thức định mức tiêu hao nguyên vật liệu

- Thông tin sản phẩm, đơn hàng được lưu trữ tai 1 nơi, thống nhất cho tất cả người dùng trong toàn công ty

Quản lý quy trình sản xuất

- Quản lý các quy trình sản xuất của các thành phần cấu thành sản phẩm

- Quản lý bàn giao giữa các tổ sản xuất.

Quản lý kế hoạch sản xuất

- Cân đối nguồn lực

Quản lý tiến độ sản xuất

- Tiến độ

- Trạng thái sản xuất

Cho phép

- Kiểm soát tỷ lệ lỗi hỏng sản phẩm, nguyên vật liệu, chi phí nhân công trong quá trình sản xuất, với từng đơn hàng

- Các thông tin về tình trạng đơn hàng luôn ở thời gian thực